Eco-, sport- en cultuurcheques: ook voor u als bedrijfsleider!
Date: 28 oktober 2023
|
Posted by:

Bij ecocheques, sport- en cultuurcheques denkt men gewoonlijk enkel aan werknemers. Nochtans kan uw vennootschap dergelijke fiscaal gunstige extraatjes ook aan u als bedrijfsleider toekennen. Hoeveel geld kunt u op die manier voordelig uit uw vennootschap halen? En waar moet u op letten?

Cheques als fiscaal gunstig extraatje

Cheques privé niet belastbaar. Als bedrijfsleider betaalt u in principe belastingen en sociale bijdragen op alle voordelen die u van uw vennootschap ontvangt. Ecocheques, sport- en cultuurcheques zijn echter uitdrukkelijk vrijgesteld als zgn. sociaal voordeel (art. 38, 25° WIB) .

Aftrekbaar voor uw BV? Neen, dat is helaas de keerzijde van de medaille. Uw vennootschap betaalt dus belastingen op die cheques.

Interessant? Ja, normaal gezien wel, vermits de vennootschapsbelasting van 20% of 25% in principe lager is dan de belastingen en sociale bijdragen die u zou moeten betalen op eenzelfde nettobedrag in de vorm van loon.

Let op 1! U moet wel nog administratiekosten betalen aan de onderneming die cheques uitgeeft. Deze kosten zijn wel aftrekbaar voor uw BV.

Let op 2! Krijgt u van uw BV dergelijke cheques, dan moet u deze ook toekennen aan al de personeelsleden die uw BV in dienst heeft.

Hoeveel en waarvoor gebruiken?

Hoeveel ecocheques? Het maximumbedrag aan ecocheques die een vennootschap mag verstrekken aan haar bedrijfsleider (of een werknemer) is € 250 per jaar en de geldigheid van de cheque bedraagt 24 maanden, te rekenen vanaf de ter beschikking stelling.

Let op!  De nominale waarde van de cheque mag niet hoger liggen dan € 10/cheque.

Tip.  Vervallen cheques kunnen bij de uitgever ervan eenmalig gereactiveerd worden, binnen de drie maanden na de vervaldatum. De cheques hebben dan een nieuwe geldigheidsduur van drie maanden.

Waarvoor gebruiken? Ecocheques kunnen enkel worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter.

Tip.  Een overzicht van producten en diensten waaraan de cheques gespendeerd kunnen worden, vindt u op https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/Lijst-N-23.pdf of op de websites van de diverse uitgevers (Edenred, Sodexo en Monizze).

Hoeveel sport- en cultuurcheques? Het maximumbedrag dat uw BV mag toekennen aan sport- en cultuurcheques bedraagt per bedrijfsleider (of per werknemer) € 100 per jaar, en de geldigheid is beperkt tot 15 maanden (van 1 juli van het lopende jaar tot 30 september van het volgende jaar).

Let op 1! Dit maximumbedrag geldt voor de sport- en cultuurcheques samen en kan vrij verdeeld worden tussen beide.

Let op 2! Een eventuele reactivatie van vervallen cheques is niet mogelijk.

Waarvoor gebruiken? Cultuurcheques kunt u onder meer gebruiken voor concerten en festivals, musea, theaters, bioscopen, tentoonstellingen, boeken, enz. Sportcheques kunt u gebruiken voor de betaling van lidgeld of lesgeld van erkende sportverenigingen. Waar u die cheques precies kunt gebruiken, vindt u onder meer terug op de website van Sodexo ( https://sodexo4you.be/nl/passmap ).

 

👉 Via eco-, sport- en cultuurcheques kunt u per bedrijfsleider jaarlijks tot € 350 uit uw vennootschap halen, zonder dat u daar privé op belast wordt. Voor uw vennootschap is de kostprijs van deze cheques niet aftrekbaar, maar de administratiekosten erop wel! Krijgt u dergelijke cheques van uw vennootschap en heeft ze ook personeel in dienst, dan moet ze deze cheques ook aan hen toekennen.


©

 

Contacteer ons voor meer info