One Stop Shop voor afstandsverkopen : wat verandert er zoal vanaf 1 juli 2021 ?
Date: 25 juni 2021
|
Posted by:

Tot 30 juni 2021 moest elke BTW-plichtige zich registreren in elke lidstaat waar hij B2C omzet realiseerde boven een bepaalde verkoopdrempel. Dit betekende: de lokale BTW aanrekenen, periodieke aangiftes indienen en de betaling ervan uitvoeren. Bij wijze van administratieve vereenvoudiging wordt nu de bestaande OSS-regeling verder uitgebreid. Belgische ondernemingen zullen voortaan via 1 OSS-aangifte hun […]

Meer lezen