One Stop Shop voor afstandsverkopen : wat verandert er zoal vanaf 1 juli 2021 ?
Date: 25 juni 2021
|
Posted by:

Tot 30 juni 2021 moest elke BTW-plichtige zich registreren in elke lidstaat waar hij B2C omzet realiseerde boven een bepaalde verkoopdrempel. Dit betekende: de lokale BTW aanrekenen, periodieke aangiftes indienen en de betaling ervan uitvoeren.

Bij wijze van administratieve vereenvoudiging wordt nu de bestaande OSS-regeling verder uitgebreid. Belgische ondernemingen zullen voortaan via 1 OSS-aangifte hun buitenlandse BTW kunnen afdragen. De Belgische staat zal die BTW op haar beurt doorstorten aan de EU-lidstaten.

Heeft u een webshop, stel u zelf dan snel deze vragen:

  1. Hoeveel B2C-omzet realiseer ik in andere EU-lidstaten ?
  2. Overschrijd ik de verkoopdrempel van 10.000 eur in het nieuwe OSS-regime ?
  3. Wat zijn de lokale BTW-tarieven in elk EU-land die van toepassing zijn op mijn producten vanaf 1/7/21 ?
  4. Moeten er interne systemen worden aangepast (evenals wijzigingen aan de online shop) ?
  5. Wat zijn de gevolgen op het gebied van rapportering en facturatie ?
  6. Dringt een overschakeling naar het (voordeligere) OSS-regime zich op ?

Lees hier het volledige artikel !

Contacteer ons voor meer info