Hervorming vennootschapsbelastingen: verlaging tarief voor kmo-vennootschappen
Date: 8 september 2017
|
Posted by:

Het huidige basistarief bedraagt 33% en wordt vanaf 2018 verlaagd tot 29% en vanaf 2020 tot 25%.

Daarnaast kunnen KMO-vennootschappen, mits het naleven van een aantal voorwaarden, vanaf 2018 genieten van een verlaagd KMO-tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR. Het deel boven deze schijf zal belast worden aan het normale basistarief.

Om te kunnen genieten van het verlaagde KMO-tarief moet aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging van ten minste 45.000 EUR op jaarbasis worden uitgekeerd.

  • Uitzondering 1: is de fiscale winst kleiner 45.000, dan moet de minimale bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap.
  • Uitzondering 2: startende ondernemingen genieten van een vrijstelling gedurende de eerste 4 boekjaren

Vanaf 2018 zal bovendien een bijzondere aanslag van 10% opgelegd voor elke vennootschap (uitgezonderd starters) die geen of te weinig bedrijfsleidersbezoldiging uitkeert. Deze bijzondere aanslag wordt geheven op het verschil tussen de effectief uitgekeerde bezoldiging en 45.000 EUR. Het bedrag van de bijzondere aanslag zal wel aftrekbaar zijn als beroepskost.

Contacteer ons voor meer info