Hoeveel investeringsaftrek voor investeringen in 2023?
Date: 11 november 2023
|
Posted by:

Voor bepaalde investeringen kan uw eenmanszaak of vennootschap een investeringsaftrek (IA) genieten als extra fiscale aftrek boven op uw afschrijvingen. U heeft daarbij de keuze tussen een gewone of een bijzondere IA. Wij geven u een hieronder een overzicht van de mogelijkheden:

Gewone investeringsaftrek

Voor welke investeringen? De investeringen die voor de IA in aanmerking komen, zijn nieuwe materiële of immateriële vaste activa die tijdens het boekjaar (bj) verkregen of tot stand gebracht zijn, die over ten minste drie bj’n afgeschreven worden en niet uitgesloten zijn. Investeringen die deels privé gebruikt worden, bv. een gsm, zijn dus uitgesloten. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik zijn wettelijk gezien in principe uitgesloten van de IA.

Voor wie? Enkel eenmanszaken en vennootschappen die klein (art. 1:24, §1-6 WVV) zijn voor het bj waarin de investeringen gebeuren, kunnen de gewone IA toepassen.

Welke percentages? Het tarief van de gewone IA is voor 2023 (aanslagjaar 2024) gelijk aan 8% van de aanschaffingswaarde van de investering. Voor de periode van 12.03.2020 t.e.m. 31.12.2022 bedroeg dit tarief vanwege corona nog 25%.

Wat met overschot? Heeft uw vennootschap voor het bj waarin de investeringen plaatsvinden onvoldoende belastbare winst om de gewone IA volledig toe te passen, dan is het overschot één bj overdraagbaar.

Tip. Heeft u echter een eenmanszaak, dan is het overschot onbeperkt overdraagbaar. Mocht u dus dit jaar onvoldoende winst maken om de gewone IA volledig te benutten, dan is een eventueel overschot in de personenbelasting onbeperkt overdraagbaar in de tijd.

Bijzondere investeringsaftrek

Voor welke investeringen? Voor bepaalde soorten investeringen bestaan bijzondere IA. Het gaat om energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), octrooien, rookafzuig- of verluchtingssystemen in de horeca en investeringen in digitale betaling, facturatie en elektrische vrachtwagens en hun laadinfrastructuur.

Voor wie? De IA voor digitale investeringen en voor investeringen in beveiliging zijn enkel mogelijk voor kleine vennootschappen en eenmanszaken. De andere bijzondere IA kunnen ook door grote vennootschappen toegepast worden.

Welke percentages? Het tarief van de bijzondere IA voor 2023 bedraagt 20,5%, behalve voor investeringen in beveiliging, waarvoor het 27,5% is. Voor milieuvriendelijke investeringen in O&O is het mogelijk om i.p.v. de IA in een keer toe te passen tegen 20,5% van de aanschaffingswaarde, een gespreide aftrek te hanteren van 27,5% op de afschrijvingen. Voor andere investeringen kunnen eenmanszaken opteren voor de gespreide IA van 17,5% i.p.v. de gewone IA van 8%.

Wat met overschot? Een eventueel overschot is onbeperkt overdraagbaar.

Welke investeringsaftrek toepassen?

U kiest het best voor de bijzondere IA van 20,5% of 27,5%, als uw investering hiervoor in aanmerking komt, tenzij het een investering in O&O betreft, dan kiest u het best voor de gespreide IA van 27,5% (i.p.v. 20,5%). Eenmanszaken opteren voor hun andere investeringen het best voor de gespreide IA van 17,5% i.p.v. de gewone IA van 8%.

 

💡Voor aanslagjaar 2024 (boekjaar 2023) kiest u in principe het best voor de bijzondere IA van 20,5% of 27,5%, aangezien het tarief van de gewone IA slechts 8% bedraagt. Voor investeringen van eenmanszaken die niet voldoen aan de voorwaarden van de bijzondere IA, kiest u het best voor de gespreide IA (17,5%) i.p.v. de gewone IA (8%). ©

Contacteer ons voor meer info