Verhoging kilometervergoeding naar 0,3460 eur per km (vanaf 1/7/2017)
Date: 28 juni 2017
|
Posted by:

Wanneer de werknemer een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruikt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op forfaitaire basis.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Voor de periode van 1 juli 2017 bedraagt de kilometervergoeding 0,3460 EUR per kilometer.

Contacteer ons voor meer info