Poetsen op kosten van uw vennootschap ?
Date: 14 oktober 2023
|
Posted by:

U overweegt een beroep te doen op een poetshulp voor het onderhoud van zowel uw beroepsmatig gebruikte ruimtes als uw privéruimte. Kan uw vennootschap dergelijke gemengde kosten dragen en in aftrek brengen? En zo ja, wat dan zijn de fiscale gevolgen voor u privé?

 

Voordeel alle aard (VAA) bij schoonmaak van privéruimte

Enkel beroepsmatig gebruikte ruimtes. Maakt uw poetshulp enkel de ruimtes schoon die uw BV gebruikt voor haar activiteiten (bv. uw bureau of consultatieruimte), dan kan uw BV deze kosten volledig fiscaal in aftrek nemen.

Ook de schoonmaak van privéruimtes? Dat is uiteraard perfect mogelijk. Nu uw poetshulp toch bezig is, kan hij of zij meteen ook uw privévertrekken schoonmaken. Ook die schoonmaakkosten kan uw vennootschap volledig aftrekken.

Let op!  Uw vennootschap kan de poetshulp voor deze prestaties niet betalen met dienstencheques. De aankoop van dienstencheques is immers enkel mogelijk voor natuurlijke personen.

Privé gepoetst = privé belast. In dat geval geniet u privé echter een voordeel in natura dat voortvloeit uit uw beroepsmatige relatie met uw vennootschap. Op basis van de zgn. bezoldigingstheorie wordt de schoonmaak van uw privévertrekken beschouwd als een voordeel alle aard (VAA) dat deel uitmaakt van uw bezoldigingspakket en waar u privé belastingen en sociale bijdragen op verschuldigd bent.

Let op!  U moet kunnen bewijzen dat de prestaties van de poetshulp deel uitmaken van uw vergoeding als bedrijfsleider. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een dienstverleningsovereenkomst tussen u en uw BV.

 

Hoe wordt u privé belast op dit VAA?

Forfaitaire waardering van € 5.950… Volgens de fiscus mag u het VAA poetshulp waarderen op € 5.950 per jaar, voor een voltijdse tewerkstelling (art. 18 KB/WIB) , los van de werkelijke kostprijs voor uw BV.

… komt neer op € 3,50 per uur! Zo’n voltijdse tewerkstelling wordt gelijkgesteld met 1.700 werkuren/jaar, wat overeenkomt met een forfait van € 3,50 per uur (€ 5.950 / 1.700). Dat is natuurlijk een goede zaak voor u privé, aangezien een poetshulp in werkelijkheid natuurlijk (veel) duurder is.

Tip 1. De Rulingdienst aanvaardt dit uurtarief van € 3,50 ook in geval van een deeltijdse tewerkstelling. Stelt uw BV bijvoorbeeld vier uur/week een poetshulp ter beschikking, dan bedraagt uw forfaitair belastbaar VAA op jaarbasis € 728 (€ 3,50 × 4 × 52).

Tip 2. Dit forfait geldt ook voor ander ‘huispersoneel’ van uw BV, zoals dienstbodes, chauffeurs en tuinmannen, die u privé inschakelt.

 

Overige aandachtspunten

Kan voor iedere poetshulp? Volgens de Rulingdienst is deze forfaitaire waardering niet mogelijk als u een beroep doet op een zelfstandige poetshulp (ruling, 11.05.2021) . Het moet dus gaan om een poetshulp die via een poetsfirma werkt of die uw BV in dienst neemt als werkneemster.

Kan voor occasionele prestaties? Die forfaitaire waardering van het VAA is enkel mogelijk voor huispersoneel dat op regelmatige basis prestaties verricht, en niet voor specifieke, eenmalige of occasionele dienstverrichtingen. Betaalt uw vennootschap bijvoorbeeld op een ad hocbasis de tuinman, glazenwasser, elektricien of klusjesman voor privéprestaties, dan moet het VAA dus gewaardeerd worden op basis van de werkelijke waarde en niet op basis van het forfait van € 3,50 per uur.

Voor uw BV zijn ook de kosten van een poetshulp die uw privéruimtes schoonmaakt volledig aftrekbaar. U wordt privé belast op een VAA tegen een uurtarief van € 3,50. De voorwaarde is wel dat het gaat om prestaties op regelmatige basis. Bij specifieke, eenmalige of occasionele dienstverrichtingen geldt het forfait niet en moet het VAA dus gewaardeerd worden op basis van de werkelijke waarde.


©
Contacteer ons voor meer info