Sponsort de fiscus uw eindejaarsgeschenken?
Date: 24 december 2023
|
Posted by:

Met het eindejaar in zicht wilt u uw zakenrelaties verrassen met een geschenk, maar wel eentje waar ze geen fiscale kater aan overhouden. Welke fiscale spelregels gelden daarvoor alweer? En hoe zit dat als u ook uw werknemers een kleine attentie wilt geven?

Geschenk voor uw zakenrelaties

Relatiegeschenk is 50% aftrekbaar. Eindejaarsgeschenken, zoals een kistje wijn, champagne of pralines die uw BV aan haar klanten of leveranciers geeft, zijn voor 50% aftrekbaar (art. 53, 8° WIB 92) .

Niet meer dan € 250! Hoeveel u geeft bepaalt u natuurlijk zelf, maar beperk de waarde van het geschenk het best sowieso tot € 250 (incl. btw). Geeft u meer uit, dan wordt uw zakenrelatie daar immers privé op belast. Een groot plezier doet u hem of haar daar uiteraard dan niet mee…

Let op!  Die grens van € 250 geldt per genieter op jaarbasis, niet per geschenk. Geeft u bv. zowel tijdens de zomer als tijdens het eindejaar een geschenk van € 150, dan zit u daar dus boven.

Wat met de btw? Die is in principe volledig aftrekbaar als het geschenk minder dan € 50 (excl. btw) kost. Voor duurdere geschenken is de btw helemaal niet aftrekbaar.

Let op !

  • De btw op rookwaren en geestrijke dranken (> 22° alcohol) kunt u nooit recupereren, ongeacht het bedrag.
  • Die btw-aftrek geldt alleen voor goederen. Tickets voor bv. de film of een concert zijn voor de btw een dienst, waardoor u de btw daarop niet kunt recupereren.

Reclameartikel is 100% aftrekbaar! Gaat het om geschenken met een geringe waarde die op een opvallende en blijvende wijze de naam, afkorting of het logo van uw BV dragen, dan kunt u die kosten voor 100% aftrekken. Het gaat dan bv. om kalenders, agenda’s, een mooie stylo, sleutelhangers, paraplu’s, enz. (art. 53, 8° b WIB 92) .

Let op!  Verbruiksgoederen zoals wijn of chocolade zijn altijd relatiegeschenken (dus maximaal 50% aftrekbaar), ook als de benaming van uw onderneming op het etiket of de doos staat.

Tip.  De fiscus bepaalt nergens welk bedrag ze precies als ‘gering’ beschouwt. Houdt u het bedrag binnen de perken, dan zal uw controleur daar in principe niet moeilijk over doen.

Geschenk voor uw personeel

Bij speciale gelegenheden… Geschenken die uw vennootschap aan haar werknemers geeft ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar zijn onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar voor uw BV en toch niet belastbaar voor hen privé.

… en voor al uw werknemers. Vereist is dan wel dat al uw werknemers hetzelfde voordeel krijgen. Geeft u alleen een cadeautje aan enkele werknemers die u eens extra wilt belonen voor hun harde werk, dan geldt dat niet.

Maximum € 40. Daarnaast mag de waarde van het geschenk niet hoger zijn dan € 40 (incl. btw). Geeft u meer, dan is de volledige kost niet aftrekbaar voor uw BV.

Let op!  Die grens van € 40 telt voor het volledige jaar en voor alle gelegenheden samen.

Tip.  De aard van het geschenk speelt geen rol. Het kan dus gaan om een geschenk in natura, een aankoopbon of zelfs een enveloppe met cashgeld.

Soms mag u meer geven? Ja! Voor sinterklaasgeschenken wordt dat fiscale drempelbedrag immers verhoogd met € 40 per kind dat de betrokken werknemer ten laste heeft. ©

 

💡Eindejaarsgeschenken voor zakenrelaties zijn voor 50% aftrekbaar. Gaat het om kalenders, sleutelhangers, enz. waarop blijvend de naam of het logo van uw BV staat, dan zijn die kosten 100% aftrekbaar. Beperkt u het bedrag tot € 49,99 (excl.btw), dan is ook de btw 100% aftrekbaar. Voor uw werknemers beperkt u het bedrag het best tot € 40 (incl. btw). Voor Sinterklaas mag dit bedrag verhoogd worden met € 40 per kind ten laste.

Contacteer ons voor meer info