Verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25% verlengd tot eind 2022 
Date: 25 juni 2021
|
Posted by:

Als gevolg van de Covid19-crisis werd het tarief van de eenmalige investeringsaftrek reeds tijdelijk verhoogd tot 25%. De federale regering besliste nu ook om deze verhoging te verlengen tot eind 2022. Investeringen leveren jouw onderneming nog een hele tijd extra fiscaal voordeel op! Maar wat is de investeringsaftrek juist, wie kan ervan gebruik maken, en welke investeringen komen ervoor in aanmerking? Hieronder zetten we alles op een rijtje. 

 

Wat is de investeringsaftrek? 

De eenmalige investeringsaftrek is een fiscale gunstmaatregel die het mogelijk maakt om een bepaald percentage van de aanschaffings-, of beleggingswaarde van investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk in mindering te nemen van het belastbaar resultaat.  

Afhankelijk van de periode waarin de investering wordt gedaan, kan het tarief van de investeringsaftrek sterk schommelen. Voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 bedraagt het basispercentage 20%. Voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2020 en 11 maart 2020 werd het percentage teruggebracht tot 8%. 

 

Verhoogde investeringsaftrek van 25% 

In de zomer van 2020 werd door middel van de Coronawet III een verhoogde investeringsaftrek van 25% ingevoerd voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Daarnaast werd ook de overdraagbaarheid van onbenutte investeringsaftrek (wegens onvoldoende winst) verlengd tot twee belastbare tijdperken, in plaats van één belastbaar tijdperk. Deze versoepelingen vormden reeds een stevige fiscale duw in de rug van de ondernemer. Als gevolg van de aanhoudende Covid19-crisis werd in het regeerakkoord bovendien aangekondigd dat het verhoogde tarief van 25% nog met twee jaren verlengd zou worden. Op 6 november voegde de federale regering dan ook de daad bij het woord, en verlengde zij het verhoogde tarief van 25% tot eind 2022.  

 

Wie komt in aanmerking 

 De gewone eenmalige investeringsaftrek kan genoten worden door natuurlijke personen (zelfstandigen en vrije beroepers) en kleine vennootschappen (art. 1:24 WVV). Grote vennootschappen kunnen enkel nog voor een aantal wettelijk bepaalde investeringen beroep doen op de eenmalige investeringsaftrek (zie art. 69 WIB). VZW’s zijn van de regeling uitgesloten.  

 

Welke investeringen komen in aanmerking  

 De investeringsaftrek is slechts van toepassing voor investeringen in materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, of in nieuwe immateriële vaste activa. De vaste activa moeten ook in België, en uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Een aantal vaste activa worden expliciet uitgesloten in art. 75 WIB: zo kan je bijvoorbeeld geen investeringsaftrek genieten voor personenwagens, of wagens voor dubbel gebruik. 

 

Heb je vragen bij dit artikel, of wil je weten hoe B2B Tax Advisors jouw onderneming kan helpen om van de investeringsaftrek te genieten? Neem contact met op met ons! 

Contacteer ons voor meer info