Welke documenten bezorg ik nog voor mijn aangifte personenbelastingen ?
Date: 6 februari 2018
|
Posted by:

De jaarlijkse stroom aan documenten gaat stilaan weer op gang komen. Om, u maar ook ons, kostbare tijd te besparen, sommen we hieronder de 10 meest voorkomende documenten op die van nut kunnen zijn voor een correcte fiscale aangifte via Tax On Web:

  1. betalingsbewijzen van de ontvangen of betaalde onderhoudsgelden / alimentatievergoedingen
  2. betalingsattesten kinderopvang (tot 12 jaar)
  3. detail van de binnen- en buitenlandse roerende inkomsten (bv intresten, dividenden, …)
  4. basisattest nieuwe hypothecaire lening (éénmalig afgeleverd in het jaar van afsluiting van de lening)
  5. betalingsattest, facturen en betalingsbewijs mbt energiebesparende uitgaven / groene lening / beveiliging van woningen tegen inbraak en brand
  6. betalingsattest VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) en of gewaarborgd inkomen
  7. betalingsattest levensverzekeringscontract
  8. overzicht huurinkomsten van beroepsmatig verhuurde onroerende goederen
  9. overzicht huurinkomsten van de buitenlandse onroerende goederen
  10. overzicht buitenlandse bankrekeningen

Deze opsomming is niet limitatief en niet alle punten zijn steeds van toepassing.

Twijfelt u toch nog over een bepaald document ? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen !

Contacteer ons voor meer info